دسته: مکالمات تلفنی تجاری و اداری انگلیسی

۰

مکالمه تلفنی تجاری انگلیسی با معنی فارسی – مکالمه اول

مکالمه تلفنی تجاری انگلیسی مکالمه تلفنی تجاری انگلیسی با معنی فارسی مکالمه اول: A: Simon Mellor. سیمون مِلور. (معرفی خود...

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید