زبان تجاری کلاس آنلاین – آموزش مکاتبات تجاری و نگارش ایمیل رسمی Business English – email writing

زبان تج

زبان تجاری کلاس آنلاین

زبان تجاری کلاس آنلاین – آموزش مکاتبات تجاری و نگارش ایمیل رسمی Business English – email writing

در نگارش نامه رسمی تجاری به موارد زیر توجه کنید:

قسمت subject یا موضوع ایمیل:

این بخش خلاصه کوتاهی از کل متن ایمیل شما است و باید بین ۳ تا ۸ کلمه باشد. اگر کوتاه تر یا بلندتر از این مقدار باشد باعث گیج شدن مخاطب می شود.

برای مثال:

Your BookShop Order Delivery Dec 2

یا

Client Report Revisions: Please Review by 4 PM

بخش Salutation:

اگر نام فرد را می دانید از ساختار زیر استفاده کنید:

Dear Mr Franklin

Dear Ms Assadi

نکته: در مکاتبات رسمی برای خطاب قرار دادن خانم ها همیشه از Ms استفاده کنید و هیچوقت Mrs به کار نبرید.

نکته: در نامه های رسمی در بخش greeting هرگز از اسم کوچک استفاده نکنید و بعد از Ms/Mr همیشه فقط نام خانوادگی فرد را بیاورید.

اگر نام فرد را نمی دانید از ساختار زیر استفاده کنید:

Dear Sir / Madam

کلیک کنید جهت مشاهده شرایط کلاس های آنلاین خصوصی زبان تجاری Business English Courses استاد اسدبیگی کلیک کنید زبان تجاری کلاس آنلاین

کلیک کنید جهت ثبت نام در دوره آنلاین آموزش مکالمات و مکاتبات تجاری Business English کلیک کنید

کلیک کنید جهت ثبت نام در دوره آنلاین آموزش مکالمات و مکاتبات تجاری Business English کلیک کنید

کلیک کنید جهت ثبت نام در دوره آنلاین آموزش مکالمات و مکاتبات تجاری Business English کلیک کنید

بخش Introduction:

میتوانید با معرفی خود (نام و نام خانوادگی+ سمت خود + شرکت محل کار) شروع کنید:

برای مثال:

My name is Behnaz Naderi and I am the Head of Marketing at the ABS Company.

دلیل خود برای نگارش نامه Reason for writing:

برای مثال:

I am writing in connection with the order we placed last week.

I am writing with regard to next week’s board meeting.

I am writing to update you on the progress of the HGA project.

As discussed, I am sending you more detailed information about the upcoming conference.

ارائه اطلاعات Giving information:

میتوانید برای دادن اطلاعات از عبارت I would like to inform you about …. استفاده کنید.

برای مثال:

I would like to inform you about the results of our customer survey.

اشاره به ضمیمه ها Attachments:

در ایمیل هیچوقت از  عبارت “I have enclosed” استفاده نکنید زیرا این عبارت فقط مربوط به نامه های کاغذی است. برای ایمیل و ضمیمه کردن فایل ها فقط “I have attached” را به کار ببرید.

برای مثال:

I have attached a pdf with the most relevant information.

شما می توانید با شرکت در جلسات کلاس آنلاین زبان تجاری استاد اسدبیگی از آموزش مکالمات و مکاتبات تجاری انگلیسی بهره مند شوید. شماره تماس جهت شرکت در کلاس ها: ۰۲۱۷۷۸۳۲۲۸۱ – ۰۹۱۹۴۲۳۱۹۵۴

درخواست کردن making requests:

Could you please let me know if you can attend the event next week?

I would appreciate it if you could send the documents this week.

Would it be possible to deliver the goods one week earlier?

خط پایانی Closing line:

If you need /require any further information, please feel free / do not hesitate to contact me.

پایان نامه Closing:

برای انتهای نامه از عبارات محترمانه زیر میتوانید استفاده کنید:

Yours sincerely

Yours faithfully (زمانی که نام فرد مشخص نیست و ابتدای نامه با  Dear Sir/Madam شروع شده )

Faithfully

Sincerely

Best regards

Sincerely yours

نکته:

در نامه های تجاری میتوانید از عبارات و کلمات زیر به جای کلمات معمول استفاده کنید. جدول زیر را مشاهده کنید:

Business EnglishBasic English
ReceivedGot
RequireNeed
DiscussTalk about
ContactGet in touch
EnsureMake sure
Provide itineraryGive travel plans
InformLet them know
ExplainTell why
ElaborateTalk more
SolveFix the problem

یک نمونه ایمیل رسمی تجاری:

Dear Mr Scott,

I’m writing to inform you that as of September 2, 2020, our rates will be increasing from 50 dollars to 65 dollars.

However, to thank you for your longstanding relationship with us, your company will be grandfathered in and will be able to keep booking us at the current rate until March 2021 — that’s an extra five months before the rate increase kicks in.

Thanks for helping make us a success, and we look forward to continuing to work with you.

Sincerely,

Mina Jones

Customer Manager

دو نمونه ایمیل غیر رسمی:

Dear Simone,

Thanks for your comments on the order below (P?T-008/05)

It may be difficult to meet our delivery schedule for April, and in order to meet or sales target for that month, we need to receive the products by the end of March.

As it takes four days for sea freight, another two days for distribution, and at least a week for customs clearance, we would like you to ship the goods by March 16. An early shipment will allow us to meet customer expectations and generated more sales in future.

We would appreciate it if you can help us by corresponding with our supply team and checking if it is possible to ship the goods by March 16.

I look forward to your reply.

Regards,

Claudia


Dear Colleagues,

The seminar on account procedures by the company’s accounting firm will be held on December 13, 2009.

The attached questionnaires should be printed and distributed to your staff. I would be grateful if you could complete and return them to my office before December 10.

Details of you preferred topics and time slot for the seminar should be sent to us before the seminar so it can be scheduled at the most convenient time.

I appreciate your assistance in this matter and look forward to seeing you there.

Best regards,

Jimmy


لینک مفید

نظر شما درباره این مطلب چیست؟
  • عالی (2)
  • جالب (1)
  • مفید (1)
  • خسته کننده (0)
  • بی فایده (0)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید