دوره های آموزشی Tehran Business English

آموزش کامل مکالمات تجاری، مکالمات تلفنی رسمی و اداری، نامه نگاری و نگارش نامه های اداری و رسمی، انواع مکاتبات،

ارسال ایمیل، لغات، اصطلاحات و عبارات کاربردی در زمینه تجارت و صنعت درجلسات خصوصی و نیمه خصوصی.

ثبت نام در کلاس های زبان تجاری

مطالب آموزشی سایت

مکالمه تجاری مکالمه تلفنی نامه نگاری و مکاتبات

لغات و اصطلاحات عبارت کاربردی تخصصی کلاس زبان تجاری Business English

error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید